Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอ่างทอง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่องวันที่เผยแพร่

ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (พัดพลาสติกแบบมีด้ามโดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

27 สิงหาคม 2562

ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยงิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 สิงหาคม 2562
TOP