Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอ่างทอง

ข่าวกิจกรรม

Mol-Thailand

ประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 11/2566 ...

Mol-Thailand

เข้าร่วมประชุมชี้แจงคู่มือการใช้งาน ระบบบริหารจัดการแรงงานอิสระ ...

Mol-Thailand

พิธีเปิดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566 ...

Mol-Thailand

รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวประจำปี 2566 ...

Mol-Thailand

ประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคม จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 6/2566 ...

TOP