Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอ่างทอง

สถิติแรงงานจังหวัด

ค้นหา

แรงงานนอกระบบในจังหวัดอ่างทองประจำปี 2562

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 2 พ.ย. 2563

โครงสร้างประชากรจังหวัดไตรมาส 2/2563

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 2 พ.ย. 2563

นิยามแรงงานนอกระบบ

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 14 ก.ค. 2560
TOP