Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอ่างทอง

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง

ข้อมูลสำคัญด้านแรงงานประจำเดือนมีนาคม 2564 ...

ข้อมูลสำคัญด้านแรงงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ...

ข้อมูลสำคัญด้านแรงงานประจำเดือนมกราคม 2564 ...

ข้อมูลสำคัญด้านแรงงานประจำเดือนธันวาคม 2563 ...

ข้อมูลสำคัญด้านแรงงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ...

ข้อมูลสำคัญด้านแรงงานประจำเดือนตุลาคม 2563 ...

สรุปข้อมูลสำคัญด้านแรงงานประจำปีงบประมาณ 2563 ...

...

ข้อมูลสำคัญด้านแรงงานประจำเดือนสิงหาคม 2563 ...

ข้อมูลสำคัญด้านแรงงานประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ...

10 อันดับสาขาที่เปิดฝึกมีจำนวนผู้เข้ารับการฝึก ปี 2561-2563 ...

ข้อมูลสำคัญด้านแรงงานประจำเดือน มิถุนายน ...

TOP