Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอ่างทอง

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง

ข้อมูลสำคัญด้านแรงงานประจำเดือนตุลาคม 2563 ...

สรุปข้อมูลสำคัญด้านแรงงานประจำปีงบประมาณ 2563 ...

...

ข้อมูลสำคัญด้านแรงงานประจำเดือนสิงหาคม 2563 ...

ข้อมูลสำคัญด้านแรงงานประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ...

10 อันดับสาขาที่เปิดฝึกมีจำนวนผู้เข้ารับการฝึก ปี 2561-2563 ...

ข้อมูลสำคัญด้านแรงงานประจำเดือน มิถุนายน ...

ข้อมูลสำคัญด้านแรงงานประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ...

TOP