Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอ่างทอง

Infographic

แนวปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือแรงงานที่ประสบภัยธรรมชาติ

แนวปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือแรงงานที่ประสบภัยธรรมชาติ ...

ขั้นตอนการจ่ายค่าตอบแทนแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล

ขั้นตอนการจ่ายค่าตอบแทนแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ...

คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ...

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดอ่างทอง

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดอ่างทอง ...

ร่วมสร้างสังคมคุณธรรม

ร่วมสร้างสังคมคุณธรรม ...

TOP