Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอ่างทอง

M-Powered Thailand” ศูนย์พัฒนาอาชีพครบวงจรออนไลน์

pll_content_description

M-Powered Thailand” ศูนย์พัฒนาอาชีพครบวงจรออนไลน์

     กระทรวงแรงงาน ได้ร่วมมือกับบริษัทไมโครซอฟท์ จัดทำ M-Powered Thailand ศูนย์พัฒนาอาชีพออนไลน์” เพื่อเป็นเครื่องมือเรียนรู้การสร้างโอกาสเพิ่มรายได้ และพัฒนาทักษะส่งเสริมอาชีพแก่คนไทยทุกคนในสังคมอย่างเท่าเทียมในยุคดิจิทัล  พร้อมบริการแล้วที่นี่

TOP