Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอ่างทอง

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

 

ท่านสามารถคลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม ►

 

อัตราค่าจ้างรายชั่วโมงสำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา

คลิก อัตราค่าจ้างรายชั่วโมงสำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา (ฉบับที่ 2)

คลิก อัตราค่าจ้างรายชั่วโมงสำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา

 

ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ

⇒ อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ฉบับที่ 8 NEW

2014
TOP