Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอ่างทอง

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000

โทรศัพท์

0-3561-1553

 

 

อีเมล์ : Angthong@mol.mail.go.th

เว็บไซต์สำนักงาน : Angthong@mol.go.th

Facebook : Labour.angthong@gmail.com


ติดต่อหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอ่างทอง

สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง : ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง(หลังเก่า)

ชั้น 2 ถนนเทศบาล 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

หมายเลขโทรศัพท์ 0-3561-3138

เว็บไซต์ : สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง

Facebook : สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง

 

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง :

ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง(หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนเทศบาล 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

หมายเลขโทรศัพท์ 0-3561-1331

เว็บไซต์ : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง

Facebook : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง : 2 ถนนเทศบาล 8 ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

หมายเลขโทรศัพท์ 0-3561-2199

เว็บไซต์ : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง

 

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง : 59 หมู่ 4 ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

หมายเลขโทรศัพท์ 0-3586-2026-9

เว็บไซต์ : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง

TOP