Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอ่างทอง

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ การป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

pll_content_description

📌สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง
ขออนุญาต
📢รณรงค์ประชาสัมพันธ์
📌การป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
“รู้เขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอก” “หยุดบังคับใช้แรงงาน”
📌พบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
👉แรงงานถูกข่มขู่
👉แรงงานถูกทำร้าย
👉แรงงานถูกกักขัง หน่วงเหนี่ยว
👉แรงงานถูกยึดเอกสารสำคัญ
🤳โปรดแจ้ง
📌สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง
📞 0-3561-1553
📱สายด่วน 1506
📌ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
📱สายด่วน 1300

TOP