Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอ่างทอง

📢 สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ส. ขอสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดแก่ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง “ค้ายาเสพติดไม่แค่ติดคุก แต่ถูกยึดทรัพย์หมดตัว” ☎️ พบเบาะแสยาเสพติด แจ้งสายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 🔆 #26มิถุนายน_วันต่อต้านยาเสพติดโลก

pll_content_description

TOP