Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอ่างทอง

เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

pll_content_description

เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ

  1. บทความเรื่อง ข้อมูลการส่งผลงานทางวิชาการ
  2. บทความเรื่อง ขอดูสัญญาจ้างแรงงาน
  3. บทความเรื่อง ขอตรวจสอบแบบแปลนอาคารชุด
  4. บทความเรื่อง อยากรู้ พนักงานเทศบาลมีรายได้เท่าไร
  5. บทความเรื่อง ขอตรวจเอกสารการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ 

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameบทความธันวาคม2564

ขนาด : 110.15 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 7 ม.ค. 2565
TOP