Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอ่างทอง

บูรณาการตรวจแคม์ปคนงานเพื่อป้องกันและควบคุมโควิด-19 และขับเคลื่อนการตรวจตามแผนปฏิบัติการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

pll_content_description

TOP