ประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง เปิดรับสมัครฝึกอาชีพ หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน (ระยะยาว)