ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี

      จังหวัดอ่างทองขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี (เพิ่มเติมอีก 6 ข้อ) ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ของทุกวัน (ยกเว้นวันเวสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

>>แบบสอบถามสำหรับประชาชน<<