ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

       สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดอ่างทอง  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 6 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้