ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดและผู้ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้

ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดและผู้ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้