ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย

ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย