ติดต่อเรา

 

 

 
 
 
                                                 

 

อีเมล์   :  Angthong@mol.mail.go.th
 

   เว็บไซต์สำนักงาน     Angthong@mol.go.th

 

        Facebook   :   Labour.angthong@gmail.com

 

 
 
     ติดต่อหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอ่างทอง 
 
   สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง : ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง(หลังเก่า) ชั้น 2 ถนนเทศบาล 1     ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง หมายเลขโทรศัพท์ 0-3561-3138
 
  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองศาลากลางจังหวัดอ่างทอง(หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนเทศบาล 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง หมายเลขโทรศัพท์          0-3561-1331 เว็บไซต์ : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง  Facebook : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง : 2 ถนนเทศบาล 8 ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง หมายเลขโทรศัพท์ 0-3561-2199 เว็บไซต์ : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง
 
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง : 59 หมู่ 4 ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง หมายเลขโทรศัพท์ 0-3586-2026-9 เว็บไซต์ : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง